ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΞΙΩΜΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ


ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΤΑΤΙΑΝΟΣ
ΔΑΡΓΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ