Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας είναι μέρος των παρακάτω οργανισμών:

 • Διεθνής Οργανισμός Ελέγχου των Αποδόσεων
  International Committee for Animal Recording
  www.icar.org
 • Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυλής Χολστάιν
  World Holstein Friesian Federation
  www.whff.info
 • Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Φυλών Ασπρόμαυρη & Ασπροκόκκινη Χολστάιν
  European Holstein & Red-Holstein Confederation
  www.whff.info
 • ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών)
  PASEGES
  www.paseges.gr