Το νέο Πληροφορικό Σύστημα “ΙΩ” της Ένωσης Φυλής Χολσταίν Ελλάδας αναπτύχθηκε με σκοπό την καταγραφή, προβολή και στατιστική αξιοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και την γαλακτοπαραγωγή (ποιότητα και ποσότητα γάλακτος) των ζώων της Ασπρόμαυρης και Ασπροκόκκινης Φυλής Holstein των κτηνοτροφικών μονάδων που είναι μέλη της ΕΦΧΕ και συμμετέχουν στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης που αυτή εφαρμόζει.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΙΩ περιλαμβάνει:
• Στοιχεία Διαχείρισης του κοπαδιού
• Ταυτοποίηση & Καταχώρηση
• Πλήρες σύστημα τήρησης Γενεαλογικού βιβλίου
• Έλεγχο των Αποδόσεων
1. Ακριβείς υπολογισμοί γαλακτοπαραγωγής
2. Πρόβλεψη των 305 ημερών απόδοσης γαλακτοπαραγωγής
3. Πλήρης ενημέρωση για τα συστατικά του γάλακτος (Λίπος, Πρωτεΐνη, Λακτόζη, Αριθμός Σωματικών Κυττάρων, Ουρία) ακολουθώντας τους κανόνες και τα πρότυπα που ορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ελέγχου των Αποδόσεων (ICAR)
• Στατιστικά Στοιχεία
• Συγκεντρωτικά Στοιχεία