Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ) έγινε μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ελέγχου των Αποδόσεων των Αγροτικών Ζώων -ICAR. Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας είναι μη κερδοσκοπική Οργάνωση των Ελλήνων αγελαδοτρόφων που έχει σκοπό τη βελτίωση των αγελάδων που εκτρέφουν και της διαχείρισης των αγελαδοτροφικών μονάδων ώστε να παράγεται στη χώρα μας περισσότερο γάλα υψηλής ποιότητας. Το αίτημα της ΕΦΧΕ για την αναγνώρισή της είχε γίνει δεκτό από τον Φεβρουάριο του 2008 αλλά ανακηρύχθηκε επίσημα ως μέλος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκε στο Buffalo των ΗΠΑ στις 18 Ιουνίου του 2008. Την ΕΦΧΕ παρουσίασε στα μέλη του Οργανισμού εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ο Γενικός Γραμματέας Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Ανδρέας Γεωργούδης, που έλαβε μέρος και στο Διεθνές Συνέδριο του ICAR που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο μέρος από 16 έως 20 Ιουνίου.

Ο ICAR είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει ως σκοπό την τυποποίηση και καθιέρωση και κανόνων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μέτρηση των αποδόσεων των αγροτικών ζώων. Ο Οργανισμός καθιερώνει επίσης τους κανόνες πιστοποίησης της γενεαλογίας των ζώων και αξιολόγησης του γενετικού τους δυναμικού και φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Με τις δραστηριότητές αυτές ο ICAR αναγνωρίζεται ως ο παγκόσμιος Οργανισμός τυποποίησης συσκευών, προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της κτηνοτροφίας. Μέλη του μπορούν να γίνουν μόνον αναγνωρισμένοι για τις υπηρεσίες τους φορείς των κτηνοτρόφων στις χώρες που μετέχουν στον ICAR. Η ΕΦΧΕ είναι ο πρώτος αναγνωρισμένος φορέας των παραγωγών της χώρας μας που γίνεται δεκτός στον ICAR δεδομένου ότι μέχρι σήμερα από την Ελλάδα συμμετείχε μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την συμμετοχή της ΕΦΧΕ στον ICAR ολοκληρώνεται μια συνεχής πορεία διεθνούς αναγνώρισής της από την ίδρυσή της το 2001 καθώς είναι ήδη μέλος της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Φυλής Χολστάιν της Ευρώπης (EHRC) και της Παγκόσμιας Oργάνωσης για τη φυλή (WHFF). Τα οφέλη των μελών της από τη συμμετοχή της Ένωσης στις διεθνείς Οργανώσεις και ιδιαίτερα στον ICAR προκύπτουν από τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρει το Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό που ενημερώνεται αμέσως για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και φροντίζει για την εφαρμογή τους στις αγελαδοτροφικές μονάδες . Τα μέλη της Ένωσης διαθέτουν πληροφορίες υψηλού επιπέδου για την επιλογή των αγελάδων και τη διαχείριση των μονάδων τους, η εικόνα της Ελληνικής αγελαδοτροφίας στο εξωτερικό βελτιώνεται ώστε να γίνεται πιο ανταγωνιστική και ο ρόλος της ΕΦΧΕ στη χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς. Με τον τρόπο αυτόν οι υπηρεσίες της ΕΦΧΕ αποκτούν αξιοπιστία και κύρος και οι αγελαδοτρόφοι-μέλη της στέλνουν μήνυμα στις βιομηχανίες επεξεργασίας του γάλακτος και στους καταναλωτές ότι επιδιώκουν την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος, φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος και με πλήρη διαφάνεια έχουν στη διάθεση όλων αξιόπιστες πληροφορίες για τα ζώα και την Οργάνωσή τους.

Στην σημερινή οικονομική συγκυρία οι τιμές του γάλακτος στον παραγωγό μειώνονται συνεχώς ενώ το κόστος της διατροφής των αγελάδων έχει αυξηθεί σε ύψη που κάποτε ήταν αδιανόητα. Ταυτόχρονα αυξάνονται στις αγελαδοτροφικές μονάδες τα κόστη για την ενέργεια, το νερό και τα εργατικά. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο η Ένωση Φυλής Χολστάιν με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει βρίσκεται κοντά στους παραγωγούς-μέλη της δίνοντάς τους αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες για την καλλίτερη διαχείριση των μονάδων τους.