Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας διοργανώνει στις 22 Νοεμβρίου 2006, στην Αθήνα, Ημερίδα με θέμα «Προοπτικές και Ευκαιρίες της Ελληνικής Γαλακτοκομίας».

Σκοπός της Ημερίδας αυτής είναι να ενημερωθούν όσοι ασχολούνται με το γάλα και τα προϊόντα του, για:

  • Τις προοπτικές της παγκόσμιας και ελληνικής γαλακτοκομίας.
  • Το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας.
  • Τις δυνατότητες αξιοποίησης του γίδινου γάλακτος.
  • Τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος.
  • Την προβολή και διάθεση της Φέτας.
  • Τα πρότυπα που ετοιμάζονται για τα τυριά στα πλαίσια του Codex Alimentrarius.
  • Τα προϊόντα ΠΟΠ και τις εμπειρίες από τη λειτουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων για την προστασία τους.
  • Τους νέους κανονισμούς για την ασφάλεια και υγιεινή του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
  • Τις προοπτικές για τα βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα.
  • Τη θρεπτική και βιολογική αξία του γάλακτος.

Για την κάλυψη του θεματολογίου του προγράμματος της Ημερίδας έχουν προσκληθεί ομιλητές με σχετική εξειδίκευση και εμπειρία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας στα τηλ. 210-5294651-53 καθώς και στο site της ΕΕΓΕ www.aua.gr/ndcg .

Για την Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας,
Ομοτ. Καθ. Ε.Μ.Ανυφαντάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.