Ανακοίνωση Παράτασης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης