Νέα Αποτελέσματα Προκήρυξης για την Πρόσληψη Προσωπικού

Σε συνέχεια της από 15 Απριλίου 2014 προκήρυξης της ΕΦΧΕ για την πρόσληψη προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 17 Ιουνίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα να προσλάβει για τη θέση του "Ελεγκτή για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων" με έδρα τις Σέρρες, την κα. Μπαλάσκα Μαρία του Γεωργίου. Η πρόσληψη θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Ευχαριστούμε όλους τους αιτούντες για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους.