Ημερίδα Ε.Φ.Χ.Ε. στα πλαίσια της ZOOTECHNIA 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2015

Νέο Διοκητικό Συμβούλιο ΕΦΧΕ

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φυλής Χολστάϊν Ελλάδας, ύστερα από τις πρόσφατες εκλογές, που διεξήχθησαν.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασιλέκας Αθανάσιος.
Αντιπρόεδρος: Κοτόπουλος Ηλίας.
Γενικός Γραμματέας: Τζελέπης Αθανάσιος.
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος.
Ταμίας: Κεφαλάς Κωνσταντίνος.
Μέλη: Βουλγαρίδης Χρήστος, Γεωργακούδης Τατιανός, Κούτρας Αντώνιος, Μπακαρτζάκης Στέφανος, Παπάς Γεώργιος, Σβεντζίδης Θεόδωρος.

Νέα Αποτελέσματα Προκήρυξης για την Πρόσληψη Προσωπικού

Σε συνέχεια της από 15 Απριλίου 2014 προκήρυξης της ΕΦΧΕ για την πρόσληψη προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 17 Ιουνίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα να προσλάβει για τη θέση του "Ελεγκτή για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων" με έδρα τις Σέρρες, την κα. Μπαλάσκα Μαρία του Γεωργίου. Η πρόσληψη θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Ευχαριστούμε όλους τους αιτούντες για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους.

Αποτελέσματα Προκήρυξης για την Πρόσληψη Προσωπικού

Σε συνέχεια της από 15 Απριλίου 2014 προκήρυξης της ΕΦΧΕ για την πρόσληψη προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 14 Μαΐου 2014, αποφάσισε ομόφωνα να προσλάβει για τη θέση του "Χειριστή Η/Υ" την κα. Τσιτάκη Δήμητρα του Ιωάννη. Η πρόσληψη θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Η κάλυψη της θέσης του "Ελεγκτής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων" με έδρα τις Σέρρες θα αποφασιστεί σε μελλοντικό Διοικητικό Συμβούλιου και μέχρι τις 15 Ιουνίου 2014. Ο επιτυχών υποψήφιος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά.

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2014

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940/73286-20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1900/17-9-08). Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός τετραμήνου με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα εξάμηνο, με αυτοδίκαιη λύση μετά το πέρας. Οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Ελεγκτής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων με έδρα τις Σέρρες, μία (1) θέση:
• Απολυτήριο λυκείου
• Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
• Δίπλωμα οδήγησης και αυτοκίνητο

Χειριστής Η/Υ, μία (1) θέση:
• Τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου
• Πτυχίο γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
• Γνώση αγγλικής γλώσσας

Syndicate content