Κατάργηση παρακράτησης επί των αγορών αγροτικών προϊόντων και απευθείας καταβολή της εισφοράς στον ΕΛΓΑ

Από την 1η Ιανουαρίου του 2011 έχει καταργηθεί η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική παραγωγή και 0,5% για τη ζωική παραγωγή) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ. Παρομοίως, έχει καταργηθεί και η απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που αποδίδουν στην αρμόδια ΔΟΥ, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

Από το 2011 και εξής, όλοι οι αγρότες ανεξάρτητα από τη φορολογική τους μεταχείριση ή τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους, θα καταβάλουν την εισφορά τους απευθείας στον ΕΛΓΑ, σε λογαριασμό που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό.

γεωργία ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
τεύχος 1 / Ιανουάριος 2011