Πήραν "πράσινο φως" οι πρώτοι 72 δικαιούχοι του προγράμματος Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης

Την ανάρτηση στη διαδικτυακή διεύθυνση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" του καταλόγου με τους πρώτους 72 δικαιούχους του προγράμματος των Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου των Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ανακοίνωσε την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου, ο υπουργός Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστας Σκανδαλίδης. Το συνολικό κόστος των εγκεκριμένων επενδύσεων που θα υλοποιηθούν ανέρχεται στο ύψος των 3.15 εκατ. ευρώ και η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την υλοποίηση των επενδύσεων θα ανέλθει στο ποσό των 1.77 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου 2010 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου του 2011 ή μέχρι τη δέσμευση του συνόλου των διαθέσιμων πιστώσεων.

Γεωργία Κτηνοτροφία
agrotypos.gr
τεύχος
8/2010
Οκτώβριος